Commissies

  • Commissies brengen advies uit aan de raad over besluiten die de raad moet nemen
  • Commissies bestaan uit raadsleden en niet-raadsleden (burgerleden)
  • De voorzitter van een commissie is een raadslid, de voorzitter heeft geen stemrecht
  • De gemeenteraad van Someren heeft 2 raadscommissies: Commissie Ruimte en Commissie Burger en Bestuur

Commissievergaderingen

  • Commissievergaderingen vinden 2 weken voor de data van de raadsvergaderingen plaats
  • U kunt de commissievergaderingen bijwonen, de vergaderingen zijn openbaar
  • U kunt als inwoner gebruikmaken van het spreekrecht, over de onderwerpen die op de agenda staan

Overzicht commissieleden

Naam Commissie Woonplaats
van den Boomen, Twan Burger en Bestuur Someren
Buis- Iven, Patricia Burger en Bestuur Someren-Eind
Claassen, Gerard Ruimte Lierop
De Groot, Bart Ruimte Someren-Eind
Dortmans, Leo Ruimte Someren
Driessen, Henny Ruimte Someren
Evers, Arjan Ruimte Someren
Feijen, Jos Burger en Bestuur Someren-Eind
Jeuken, Martie Burger en Bestuur Someren
Jeuken, Martie Ruimte Someren
Klessens, Jules Burger en Bestuur Someren
Lammers, Henny Ruimte Someren-Eind
Meijer, Marcel Burger en Bestuur Lierop
Nagel-Maas, Angeline Burger en Bestuur Someren
Schoolmeesters, Guido Burger en Bestuur Someren-Eind
Schoolmeesters, Guido Ruimte Someren-Eind
Stolwijk, Marco Ruimte Someren-Heide
van de Kruijs-Bouterse, Miranda Ruimte Someren-Heide
van Dinther, Rien Burger en Bestuur Someren-Eind
van Doorn-Peerlings, Nancky Burger en Bestuur Someren-Eind
Van Heel, Jos Ruimte Someren
Van Tulden, Hans Burger en Bestuur Someren-Heide
van Wissen, Angelique Burger en Bestuur Someren
van Wissen, Angelique Ruimte Someren
Venmans, Frans Burger en Bestuur Someren-Heide
Verhees, Bart Ruimte Someren
Verheijen, Mariska Burger en Bestuur Someren
Verhofstad, Arnold Ruimte Someren
Zegwaard-van der Kooij, Ellen Burger en Bestuur Someren