Bart De Groot

Bart De Groot
Bart De Groot
Korteweg 12b
5712 EC Someren-Eind
T 06-22950343

Ken uw raadslid

Raadslid
Lid van de commissie Ruimte

Nevenfuncties