Angelique van Wissen

Angelique van Wissen
Angelique van Wissen
Keizersmantel 10
5711 NM Someren
T

Ken uw raadslid

Raadslid
Lid van de commissie  Burger en Bestuur
Lid van de commissie Ruimte

Nevenfuncties