De gemeenteraad

De gemeenteraad heeft heel wat te zeggen in Someren. Of het nu gaat over een jongerenaccommodatie, de onroerend zaak belasting of over woningbouwlocaties in het dorp. Over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding of subsidies voor cultuur of sport. Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de raad betrokken en oefent hij invloed uit. En u kunt weer invloed uitoefenen op de raad.

Kortom, de raad speelt een belangrijke rol bij het reilen en zeilen in Someren. Daar merkt iedere inwoner iets van. De raad is dus beslist de moeite waard!

De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden. Elders kunt u met de leden van de huidige gemeenteraad van Someren kennismaken en zien hoe de gemeenteraad is samengesteld. De raadsleden maken allen deel uit van een landelijke of lokale politieke partij. De raadsleden van eenzelfde partij vormen een zogenaamde (raads)fractie.

Samenstelling gemeenteraad

De zetelverdeling in de gemeenteraad van Someren ziet er als volgt uit:

Partij:Aantal zetels:
CDA5
Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII4
Lijst 62
Lijst Someren-Heide2
PvdA2
Leefbaar Someren2

Nevenfuncties Raad

De Gemeentewet bepaalt dat nevenfuncties van raads- en commissieleden openbaar zijn. Voor gemeenteraadsleden gaat het hierbij in de eerste plaats om hun ‘normale baan’. Immers het raadswerk gebeurt veelal in de vrije tijd. Daarnaast zijn ook andere bestuursfuncties opgenomen. In alle gevallen is vermeld of het om betaald of onbetaald werk gaat.