Griffie

J. Laurens Janse-Oostdijk
J. Laurens Janse-Oostdijk

De gemeenteraad heeft ter ondersteuning een griffier. Deze is benoemd door de gemeenteraad en als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium.

Daarnaast vormt de griffier de schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie. Een belangrijke taak van de griffie is het bewaken van het democratische proces. Ten slotte is de griffier aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden.

Contact

 

Raadsgriffier J. Laurens Janse-Oostdijk
tel. 0493-494888
email: J.LaurensJanse@someren.nl