Contact met de raad

Wanneer kunt u bijvoorbeeld bij de raad terecht?

  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid van de gemeente en de plannen;
  • Als u politieke aandacht wilt voor een probleem, plan of gebeurtenis;
  • Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid;
  • Als u algemene interesse heeft voor lokale politiek.

U kunt alle raadsleden ineens benaderen, maar bijvoorbeeld ook één of meerdere fracties via de fractievoorzitters. 6 fracties kunnen niet als raad, als één geheel naar buiten treden. Iedere fractie vertegenwoordigt immers andere belangen. Het is daarom begrijpelijk dat u in sommige gevallen alleen contact zoekt met een bepaalde fractie of enkele fracties. Verder kunt u ook individuele raadsleden benaderen.

Uiteraard kunt u de raadsleden en/of fracties ook benaderen via de griffie. Dit kan telefonisch of via e-mail.

email naar de griffier

email naar alle raadsleden

email naar alle fractievoorzitters

gegevens van de raadsleden

gegevens van de commissieleden